Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 2014./2015.m.g.

Analizējot mācību gada rezultātus, tiek salīdzināti mācību rezultāti ar iepriekšējā mācību gada rezultātiem, katra skolēna vidējais sekmju vērtējums un klases vidējais vērtējums, lai iegūtu statistisko analīzi.

2013./2014. mācību gada statistiskie rādītāji 4.-12.klasēs:

  • augstā līmenī mācījās 16 skolēni (6%),
  • optimālu vērtējumu 4.-9. klasēs saņēma 64 skolēni (30%), 10.-12. klasēs 21 skolēns (35%), kopā 85 skolēni (31%),
  • pēcpārbaudījumus kārtoja 31 skolēns (12%),
  • potenciālie otrgadnieki pirms pēcpārbaudījumiem – 19 skolēni (7%),
  • tiek pārcelti nākamajā klasē pēc pēcpārbaudījuma 23 skolēni, uz 2. gadu tika atstāti 8 skolēni.

Šajā mācību gadā Baldones vidusskolā mācījās 530 skolēni, 4.-12. klasēs 268 skolēni ( par 5 mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā).

2014./2015. mācību gada statistiskie rādītāji 4.-12.klasēs:

  • augstā līmenī mācās 23 skolēni (9 %):

4.a – Arturs Dambis, Anete Korotkeviča, Marks Kušners, Letīcija Mase,
4.b – Ralfs Gustiņš, Sintija Imanta,
5.a – Evelīna Līva Garā
5.b – Alise Salnāja
6.a – Betija Bunkše, Igors Šaters, Agnese Krūmiņa
6.b – Emīlija Graustiņa, Paula Elizabete Garā, Samanta Lankovska, Madara Stolere
7.a – Daniela Elise Dūmiņa
7.b – Justīne Miklašonoka
8.a – Laura Bizūne
9. a – Daila Grāvīte, Agnese Spustaka, Severīns Sendijs Nērings
11. – Dana Esteri Damlamajana
12. – Lāsma Ivanova

  • Ÿoptimālu vērtējumu 4.-9. klasēs saņēma 50 skolēni (23%),
  • 10.-12. klasēs 18 skolēni (35%), kopā 68 skolēni (25%),
  • Ÿpēcpārbaudījumus kārto 27 skolēni (7%)
  •  potenciālie otrgadnieki – 10 skolēni (2.4%).

Salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, redzams, ka situācija ir nedaudz uzlabojusies, šogad ir vairāk (par 7) skolēnu, kas mācās augstā (23- 9%) līmenī, un mazāk skolēnu, kas mācās optimālā līmenī (par 17 skolēniem mazāk) (68-25%). Īpašs prieks, ka samazinājies nesekmīgo skolēnu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu (27 skolēni) – 7 %.
Ja salīdzina skolēnu zināšanu apguves līmeni pēc ballēm, redzams, ka augsta līmeņa atzīmes no kopējā atzīmju skaita 4.-12. klasēs ir 17,8 %, optimālā līmeņa atzīmes ir 59,1%, 21,4% ir atzīmes pietiekamā līmenī, un 1,6 % no visām saņemtajām atzīmēm ir nepietiekamā līmenī.
Klases salīdzinot pēc sekmēm, redzams, ka visvairāk augsta un optimāla līmeņa atzīmju vidusskolā ir ieguvusi 11. klase – 81,6%, 12.klasei – 78,2%, 10.klasei – 68,3%. 11. un 12. klasēs nav neviena skolēna ar nepietiekamu vērtējumu. Viens nepietiekams vērtējums ir 10.klases skolēnam, kuram noteikti pēcpārbaudījumi un pagarinātais gads.

No 4.-9. klasēm vislabāk veicies 9.a klasei- 86,1% augsta un optimāla vērtējuma atzīmes, 6.a klasei- 82,8%, 6.b klasei – 81,4 %
Visvairāk skolēnu, kuri ir mācījušies augstā un optimālā līmenī, ir

12 skolēni – 6.a klasē,
9 skolēni – 12. klasē ,
8 skolēni – 4.a, 9.a klasē,
7 skolēni – 5.a,7.a, 11. klasē.

Visvairāk teicamnieku (4 skolēni) ir 4.a un 6.b klasē, 3 – 6.a, 9.a klasē.
Šogad diemžēl atkal ir skolēni, kuriem sekmes ir nepietiekamā līmenī. Tādi ir 27 skolēni (7%); salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, kad 31 skolēnam bija nepietiekams vērtējums mācību gadā, nesekmīgo skolēnu skaits ir nedaudz mazāks. Bez nepietiekamiem vērtējumiem mācās tikai 4.a, 9.a, 11. un 12. klase. Visvairāk skolēnu ar nepietiekamiem vērtējumiem ir 6.a un 8.b klasē – 4 skolēni, 3 skolēni 5.a, 7.a, 9.b.klasē. Samazinājies to skolēnu skaits, kuriem ir vairāk par 1 nesekmīgu vērtējumu. Šobrīd 4. – 12.klasēs ir 9 potenciālie otrgadnieki (pagājušajā gadā – 19, 8 skolēniem bija jāatkārto mācības otrreiz tajā pašā klasē.