Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 2015./2016.m.g.

2015./2016.mācību gada statistiskie rādītāji 4.-12. klasēs:

  • augstā līmenī mācās 25 skolēni (9%):

4.a – Solvita Birīte, Karlīna Bunkše, Rolands Leveika, Kārlis Liepiņš, Jēkabs Ozols, Kārlis Ozols, Emīlija Rudzīte, Patriks Vilde, Aleksis Vincevs
4.b – Sofija Gucale
5.a – Anete Korotkeviča, Letīcija Mase
5.b – Ralfs Gustiņš
6.b – Samanta Berele
7.a – Betija Bunkše
7.b – Emīlija Graustiņa, Paula Elizabete Garā, Samanta Lankovska, Madara Stolere
8.a – Daniela Elise Dūmiņa,
8.b – Justīne Miklašonoka,
9.a – Laura Bizūne,
9.b – Elīna Ivanova,
10. – Severīns Sendijs Nērings
12. – Dana Esteri Damlamajana

  • optimālu vērtējumu 4.-9. klasēs saņēma 52 skolēni ( 23%)
  • 10.-12. klasēs 10 skolēns ( 20%). Kopā 62 skolēns (23%)
  • pēcpārbaudījumus kārto 20 skolēni ( 7%)
  • potenciālie otrgadnieki – 4 skolēni ( 1%)
  • tiek pārcelti nākošajā klasē pēc pēcpārbaudījuma 20 skolēni
  • otrgadnieku nav

Mācību sasniegumu dinamika
Salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, redzam, ka kopumā situācija ir nedaudz sliktāka nekā pagājušajā mācību gadā. Šogad mums ir par 2 skolēniem vairāk, kas mācās augstā līmenī (25 – 9%), bet optimālā līmenī (par 4 skolēniem mazāk) (62 skolēni – 23%). Prieks, ka nesekmīgo skolēnu skaits ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu (20 skolēni – 7 %).
Visvairāk augsta un optimāla līmeņa atzīmes vidusskolā ir ieguvusi 12. klase – 86,7%, 10.klasei – 80,3%, 11.klasei – 68,9%. Nevienam skolēnam vidusskolas klasēs šogad nav nepietiekama vērtējuma.
Sekmju līmeni 4.-12.klasēs
No 4.-9. klasēm vislabāk veicies 4.a klasei – 89,9% augsta un optimāla vērtējuma atzīmes, 4.b klasei – 86,2%, 6.b klasei – 81,5 %, 5.b – 81,2%
Visvairāk teicamnieku ir 4.a klasē – 9 skolēni un 7.b klasē – 4 skolēni.
Visvairāk skolēnu, kuri ir mācījušies augstā un optimālā līmenī ir

11 skolēni – 4.a klasē,
10 skolēni – 4.b klasē,
9 – 7.a klasē,
7 – 6.b.klasē.

Šogad diemžēl atkal ir skolēni, kuriem sekmes ir nepietiekamā līmenī. Šogad tādi ir 20 skolēns (7%), salīdzinot ar pagājušo mācību gadu šo skolēnu skaits ir samazinājies par 8 skolēniem, kad 27 (10%) skolēniem bija nepietiekams vērtējums mācību gada beigās. Bez nepietiekamiem vērtējumiem šogad mācījās vairāk klases – 4.a, 5.b, 8.b un visas vidusskolas klases skolēni – 10., 11. un 12. klases. Visvairāk skolēnu ar nepietiekamiem vērtējumiem ir 8.a klasē – 5 skolēni, 5.a klasē – 6 skolēni, 7.b un 9.a.klasē – 3 skolēni. Šobrīd 4.-12.klasēs mums bija 4 potenciālie otrgadnieki pirms pēcpārbaudījumiem. Īpaši liels prieks, ka šogad mums pēc pēcpārbaudījumu nokārtošanas nav neviena otrgadnieka.