1.b

Nedēļas diena Stundas Mācību priekšmets Skolotājs Kabinets
PIRMDIENA 1. Latviešu valoda I.Kūkuma 308.
2. Latviešu valoda I.Kūkuma 308.
3. Matemātika I.Kūkuma 308.
4.      
5.      
6.      
7.      
OTRDIENA 1. Latviešu valoda  I.Kūkuma 308.
2. Matemātika I.Kūkuma 308.
3. Ētika S.Stuberovska 313.
4. Mājturība un tehn. I.Kūkuma 308.
5.      
6.      
7.      
TREŠDIENA 1. Latviešu valoda I.Kūkuma 308.
2. Matemātika  I.Kūkuma 308.
3. Vizuālā māksla D.Leveika 308.
4. Vizuālā māksla D.Leveika 308.
5. Sociālās zinības  I.Kūkuma 308.
6.      
7.      
CETURTDIENA 1. Mūzika S.Valere 313.
2. Dabaszinības I.Kūkuma 308.
3. Dabaszinības I.Kūkuma 308.
4. Sports E.Šefanovskis Sp.zāle
5. Latviešu valoda I.Kūkuma 308.
6.      
7.      
PIEKTDIENA 1. Sports E.Šefanovskis Sp.zāle
2. Mūzika S.Valere 313.
3. Matemātika  I.Kūkuma 308.
4. Angļu valoda I.Melngaile 314.
5. Latviešu valoda I.Kūkuma 308.
6.      
7.