2.a

Nedēļas diena Stundas Mācību priekšmets Skolotājs Kabinets
PIRMDIENA 1. Latviešu valoda  S.Krūze 212.
2. Latviešu valoda  S.Krūze 212.
3. Vizuālā māksla S.Krūze 212.
4. Vizuālā māksla S.Krūze 212.
5. Soziālās zinības S.Krūze 212.
6.      
7.      
OTRDIENA 1. Latviešu valoda  S.Krūze 212.
2. Sports E.Šefanovskis Sp.zāle
3. Matemātika  S.Krūze 212.
4. Mājturība un tehn. S.Krūze 212.
5.      
6.      
7.      
TREŠDIENA 1. Latviešu valoda  S.Krūze 212.
2. Latviešu valoda  S.Krūze 212.
3. Matemātika S.Krūze 212.
4. Ētika S.Krūze 212.
5. Sports E.Šefanovskis Sp.zāle
6.      
7.      
CETURTDIENA 1. Latviešu valoda  S.Krūze 212.
2. Matemātika S.Krūze 212.
3. Mūzika  S.Valere 313.
4. Dabaszinības S.Krūze 212.
5. Dabaszinības S.Krūze 212.
6.      
7.      
PIEKTDIENA 1. Matemātika S.Krūze 212.
2. Angļu valoda I.Melngaile 314.
3. Mūzika  S.Valere 313.
4. Latviešu valoda  S.Krūze 212.
5.      
6.      
7.