2.b

Nedēļas diena Stundas Mācību priekšmets Skolotājs Kabinets
PIRMDIENA 1. Latviešu valoda D.Arāja 214.
2. Ētika S.Stuberovska 311.
3. Matemātika D.Arāja 214.
4. Latviešu valoda D.Arāja 214.
5.      
6.      
7.      
OTRDIENA 1. Matemātika D.Arāja 214.
2. Latviešu valoda D.Arāja 214.
3. Vizuālā māksla D.Leveika 301.
4. Vizuālā māksla D.Leveika 301.
5.      
6.      
7.      
TREŠDIENA 1. Latviešu valoda D.Arāja 214.
2. Sports  E.Šefanovskis Sp.zāle
3. Dabaszinības D.Arāja 214.
4. Dabaszinības D.Arāja 214.
5. Sociālās zinības D.Arāja 214.
6.      
7.      
CETURTDIENA 1. Sports  E.Šefanovskis Sp.zāle
2. Matemātika D.Arāja 214.
3. Latviešu valoda D.Arāja 214.
4. Mūzika  S.Valere 313.
5. Mājturība un tehn. D.Arāja 214.
6.      
7.      
PIEKTDIENA 1. Mūzika  S.Valere 313.
2. Latviešu valoda D.Arāja 214.
3. Angļu valoda I.Melngaile 314.
4. Matemātika D.Arāja 214.
5. Latviešu valoda D.Arāja 214.
6.      
7.