4.b

Nedēļas diena Stundas Mācību priekšmets Skolotājs Kabinets
PIRMDIENA 1. Latviešu valoda B.Zeidlere 310.
2. Matemātika B.Zeidlere 310.
3. Sociālās zinības  B.Zeidlere 310.
4. Vizuālā māksla D.Leveika 301.
5. Vizuālā māksla D.Leveika 301.
6.      
7.      
OTRDIENA 1. Latviešu valoda B.Zeidlere 310.
2. Angļu valoda  V.Matisāne 306.
3. Sports E.Šefanovskis Sp.zāle
4. Matemātika B.Zeidlere 310.
5.      
6.      
7.      
TREŠDIENA 1. Matemātika B.Zeidlere 310.
2. Latviešu valoda B.Zeidlere 310.
3. Latviešu valoda B.Zeidlere 310.
4. Dabaszinības B.Zeidlere 310.
5. Dabaszinības B.Zeidlere 310.
6.      
7.      
CETURTDIENA 1. Matemātika B.Zeidlere 310.
2. Angļu valoda  V.Matisāne 306.
3. Latviešu valoda B.Zeidlere 310.
4. Latviešu valoda B.Zeidlere 310.
5. Sociālās zinības  B.Zeidlere 310.
6. Mūzika S.Valere 313.
7.      
PIEKTDIENA 1. Matemātika B.Zeidlere 310.
2. Angļu valoda  V.Matisāne 306.
3. Latviešu valoda B.Zeidlere 310.
4. Sports E.Šefanovskis Sp.zāle
5. Mājturība un tehn. B.Zeidlere 310.
6. Mūzika S.Valere 313.
7.