5.a

Nedēļas diena Stundas Mācību priekšmets Skolotājs Kabinets
PIRMDIENA 1. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene / R.Tenis 102. / 110.
2. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene / R.Tenis 102. / 110.
3. Sociālās zinības J.Miklašonoka 303.
4. Matemātika I.Čipāne-Kipāne 7.
5. Matemātika I.Čipāne-Kipāne 7.
6. Angļu valoda  I.Ozoliņa 11.
7.      
8.      
OTRDIENA 1. Angļu valoda  I.Ozoliņa 11.
2. Dabaszinības  B.Lūce 3.
3. Latviešu valoda  R.Markova 211.
4. Latviešu valoda  R.Markova 211.
5. Mūzika B.Kalniņa 305.
6.      
7.      
8.      
TREŠDIENA 1. Informātika J.Miklašonoka 302.
2. Literatūra D.Cekula 201.
3. Angļu valoda  I.Ozoliņa 11.
4. Latviešu valoda  R.Markova 211.
5. Sociālās zinības J.Miklašonoka 303.
6. Informātika J.Miklašonoka 302.
7.      
8.      
CETURTDIENA 1. Matemātika I.Čipāne-Kipāne 7.
2. Matemātika I.Čipāne-Kipāne 7.
3. Sports P.Naglis Sp.zāle
4. Literatūra D.Cekula 201.
5. Dabaszinības  B.Lūce 3.
6. Vizuālā māksla J.Antone 301.
7.      
8.      
PIEKTDIENA 1. Matemātika I.Čipāne-Kipāne 7.
2. Latviešu valoda  R.Markova 211.
3. Sports P.Naglis Sp.zāle
4. Dabaszinības  B.Lūce 3.
5. Mūzika B.Kalniņa 305.
6. Latviešu valoda  R.Markova 211.
7.      
8.