5.b

Nedēļas diena Stundas Mācību priekšmets Skolotājs Kabinets
PIRMDIENA 1. Sociālās zinības J.Miklašonoka 303.
2. Literatūra  B.Kaļķe 208.
3. Latviešu valoda R.Markova 211.
4. Matemātika Z.Skrastiņa 210.
5. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene/R.Tenis 102./110.
6. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene/R.Tenis 102./110.
7.      
8.      
OTRDIENA 1. Matemātika Z.Skrastiņa 210.
2. Latviešu valoda R.Markova 211.
3. Angļu valoda  I.Ozoliņa 11.
4. Mūzika B.Kalniņa 305.
5. Dabaszinības  B.Lūce 3.
6.      
7.      
8.      
TREŠDIENA 1. Angļu valoda  I.Ozoliņa 11.
2. Latviešu valoda R.Markova 211.
3. Latviešu valoda R.Markova 211.
4. Dabaszinības  B.Lūce 3.
5. Mūzika B.Kalniņa 305.
6. Sports P.Naglis Sp.zāle
7.      
8.      
CETURTDIENA 1. Vizuālā māksla J.Antone 301.
2. Dabaszinības  B.Lūce 3.
3. Matemātika Z.Skrastiņa 210.
4. Angļu valoda  I.Ozoliņa 11.
5. Matemātika Z.Skrastiņa 210.
6. Sports P.Naglis Sp.zāle
7.      
8.      
PIEKTDIENA 1. Sociālās zinības J.Miklašonoka 303.
2. Matemātika Z.Skrastiņa 210.
3. Literatūra  B.Kaļķe 208.
4. Informātika J.Miklašonoka/I.Kūkuma 302./207.
5. Latviešu valoda R.Markova 211.
6.      
7.      
8.