6.a

Nedēļas diena Stundas Mācību priekšmets Skolotājs Kabinets
PIRMDIENA 1. Latviešu valoda Dz.Knohenfelde 202.
2. Literatūra  Dz.Knohenfelde 202.
3. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene / R.Tenis 102. / 110.
4. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene / R.Tenis 102. / 110.
5. Krievu val./Vācu val. I.Ošeniece / L.Bergmane 106. / 304.
6. Mūzika B.Kalniņa 305.
7.      
8.      
OTRDIENA 1. Latviešu valoda Dz.Knohenfelde 202.
2. Literatūra  Dz.Knohenfelde 202.
3. Matemātika Z.Skrastiņa 210.
4. Matemātika Z.Skrastiņa 210.
5. Angļu valoda V.Matisāne 306.
6.      
7.      
8.      
TREŠDIENA 1. Dabaszinības E.Spolīte 203.
2. Vizuālā māksla D.Leveika 301.
3. Informātika J.Miklašonoka / I.Kūkuma 302. / 207.
4. Latvijas vēsture I.Odnocenova 9.
5. Sports P.Naglis Sp.zāle
6. Mūzika B.Kalniņa 305.
7. Sociālās zinības J.Miklašonoka 303.
8.      
CETURTDIENA 1. Latviešu valoda Dz.Knohenfelde 202.
2. Latviešu valoda Dz.Knohenfelde 202.
3. Krievu val./Vācu val. I.Ošeniece / L.Bergmane 106. / 304.
4. Matemātika Z.Skrastiņa 210.
5. Pasaules vēsture I.Odnocenova 9.
6. Angļu valoda V.Matisāne 304.
7.      
8.      
PIEKTDIENA 1. Angļu valoda V.Matisāne 304.
2. Sociālās zinības J.Miklašonoka 303.
3. Matemātika Z.Skrastiņa 210.
4. Matemātika Z.Skrastiņa 210.
5. Dabaszinības E.Spolīte 203.
6. Sports P.Naglis Sp.zāle
7.      
8.