6.b

Nedēļas diena Stundas Mācību priekšmets Skolotājs Kabinets
PIRMDIENA 1. Angļu valoda V.Matisāne 306.
2. Matemātika  I.Čipāne-Kipāne 7.
3. Matemātika  I.Čipāne-Kipāne 7.
4. Sociālās zinības J.Miklašonoka 303.
5. Krievu val. / vācu val. S.Krastiņa / L.Bergmane 209. / 304.
6. Sports P.Naglis Sp.zāle
7. Latviešu valoda R.Markova 211.
8.      
OTRDIENA 1. Matemātika  I.Čipāne-Kipāne 7.
2. Mūzika B.Kalniņa 315
3. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene / R.Tenis 102. / 110.
4. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene / R.Tenis 102. / 110.
5. Vizuālā māksla D.Leveika 301.
6. Angļu valoda V.Matisāne 306.
7.      
8.      
TREŠDIENA 1. Sports P.Naglis Sp.zāle
2. Dabaszinības E.Spolīte 203.
3. Literatūra D.Cekula 201.
4. Informātika J.Miklašonoka / I.Kūkuma 302. / 207.
5. Latviešu valoda R.Markova 211.
6. Latvijas vēsture I.Odnocenova 9.
7.      
8.      
CETURTDIENA 1. Angļu valoda V.Matisāne 306.
2. Pasaules vēsture I.Odnocenova 9.
3. Krievu val. / vācu val. S.Krastiņa / L.Bergmane 209. / 304.
4. Dabaszinības E.Spolīte 203.
5. Matemātika  I.Čipāne-Kipāne 7.
6.      
7.      
8.      
PIEKTDIENA 1. Mūzika B.Kalniņa 315.
2. Matemātika  I.Čipāne-Kipāne 7.
3. Latviešu valoda R.Markova 211.
4. Latviešu valoda R.Markova 211.
5. Sociālās zinības J.Miklašonoka 303.
6. Literatūra D.Cekula 201.
7.      
8.