7.a

Nedēļas diena Stundas Mācību priekšmets Skolotājs Kabinets
PIRMDIENA 1. Krievu val./vācu val. I.Ošeniece/L.Bergmane 106./304.
2. Matemātika  Z.Skrastiņa 210.
3. Latviešu valoda B.Kaļķe 208.
4. Literatūra  B.Kaļķe 208.
5. Angļu valoda I.Šmite 11.
6. Sociālās zinības J.Miklašonoka 302.
7. Informātika J.Miklašonoka 303.
8.      
OTRDIENA 1. Krievu val./vācu val. I.Ošeniece/L.Bergmane 106./304.
2. Matemātika  Z.Skrastiņa 210.
3. Latviešu valoda B.Kaļķe 208.
4. Literatūra  B.Kaļķe 208.
5. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene/R.Tenis 102./110
6. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene/R.Tenis 102./110
7.      
8.      
TREŠDIENA 1. Pasaules vēsture I.Odnocenova 9.
2. Bioloģija B.Lūce 3.
3. Ģeogrāfija G.Penķe 204.
4. Mūzika B.Kalniņa 305.
5. Angļu valoda I.Šmite 11.
6. Sports  E.Šefanovskis Sp.zāle
7.      
8.      
CETURTDIENA 1. Matemātika  Z.Skrastiņa 210.
2. Krievu val./vācu val. I.Ošeniece/L.Bergmane 106./304.
3. Vizuālā māksla J.Antone 301.
4. Latvijas vēsture I.Odnocenova 9.
5. Sports  E.Šefanovskis Sp.zāle
6. Matemātika  Z.Skrastiņa 210.
7.      
8.      
PIEKTDIENA 1. Matemātika  Z.Skrastiņa 210.
2. Bioloģija B.Lūce 3.
3. Angļu valoda I.Šmite 11.
4. Latviešu valoda B.Kaļķe 208.
5. Ģeogrāfija G.Penķe 204.
6. Matemātika  Z.Skrastiņa 210.
7. Informātika J.Miklašonoka 302.
8.