7.b

Nedēļas diena Stundas Mācību priekšmets Skolotājs Kabinets
PIRMDIENA 1. Krievu val. / vācu val. I.Ošeniece / L.Bergmane 106. / 304.
2. Sociālās zinības J.Miklašonoka 303.
3. Literatūra  D.Cekula 201.
4. Latviešu valoda D.Cekula 201.
5. Matemātika  S.Krastiņa 210.
6. Matemātika  S.Krastiņa 210.
7.      
8.      
OTRDIENA 1. Krievu val. / vācu val. I.Ošeniece / L.Bergmane 106. / 304.
2. Angļu valoda I.Ozoliņa 11.
3. Mūzika B.Kalniņa 305.
4. Latvijas vēsture I.Odnocenova 9.
5. Matemātika  Z.Skrastiņa 210.
6. Matemātika  Z.Skrastiņa 210.
7.      
8.      
TREŠDIENA 1. Latviešu valoda D.Cekula 201.
2. Informātika J.Miklašonoka 302.
3. Bioloģija B.Lūce 3.
4. Sports  E.Šefanovskis Sp.zāle
5. Ģeogrāfija G.Penķe 204.
6. Vizuālā māksla J.Antone 301.
7. Angļu valoda I.Ozoliņa 11.
8.      
CETURTDIENA 1. Pasaules vēsture I.Odnocenova 9.
2. Krievu val. / vācu val. I.Ošeniece / L.Bergmane 106. / 304.
3. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene / R.Tenis 102. / 110
4. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene / R.Tenis 102. / 110
5. Literatūra  D.Cekula 201.
6. Angļu valoda I.Ozoliņa 11.
7. Matemātika  Z.Skrastiņa 210.
8.      
PIEKTDIENA 1. Bioloģija B.Lūce 3.
2. Latviešu valoda D.Cekula 201.
3. Sports  E.Šefanovskis Sp.zāle
4. Ģeogrāfija G.Penķe 204.
5. Matemātika  S.Krastiņa 210.
6. Informātika J.Miklašonoka 302.
7.      
8.