8.a

 

Nedēļas diena Stundas Mācību priekšmets Skolotājs Kabinets
PIRMDIENA 1. Latviešu valoda R.Markova 211.
2. Literatūra R.Markova 211.
3. Angļu valoda V.Matisāne 306.
4. Ģeogrāfija G.Penķe 204.
5. Bioloģija B.Lūce 3.
6. Krievu valoda  I.Ošeniece 106.
7. Sports  P.Naglis Sp.zāle
8.      
OTRDIENA 1. Latviešu valoda R.Markova 211.
2. Matemātika  I.Čipāne-Kipāne 7.
3. Sociālās zinības K.Putniņa 209.
4. Krievu valoda  I.Ošeniece 106.
5. Fizika  J.Kauliņš 206.
6. Pasaules vēsture I.Odnocenova 9.
7. Matemātika  I.Čipāne-Kipāne 7.
8.      
TREŠDIENA 1. Latviešu valoda R.Markova 211.
2. Ģeogrāfija G.Penķe 204.
3. Ķīmija E.Spolīte 205.
4. Sports  P.Naglis Sp.zāle
5. Fizika  J.Kauliņš 206.
6. Ģeogrāfija G.Penķe 204.
7. Latvijas vēsture I.Odnocenova 9.
8.      
CETURTDIENA 1. Krievu valoda  I.Ošeniece 106.
2. Vizuālā māksla J.Antone 301
3. Matemātika  I.Čipāne-Kipāne 7.
4. Bioloģija B.Lūce 3.
5. Angļu valoda V.Matisāne 306.
6. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene / R.Tenis 102. / 110.
7. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene / R.Tenis 102. / 110.
8.      
PIEKTDIENA 1. Literatūra R.Markova 211.
2. Ķīmija E.Spolīte 205.
3. Matemātika  I.Čipāne-Kipāne 7.
4. Matemātika  I.Čipāne-Kipāne 7.
5. Angļu valoda V.Matisāne 306.
6. Mūzika B.Kalniņa 305.
7.      
8.