8.b

Nedēļas diena Stundas Mācību priekšmets Skolotājs Kabinets
PIRMDIENA 1. Latviešu valoda B.Kaļķe 208.
2. Angļu valoda  V.Matisāne 306.
3. Matemātika Z.Skrastiņa 210.
4. Sports P.Naglis Sp.zāle
5. Ģeogrāfija G.Penķe 204.
6. Bioloģija B.Lūce 3.
7. Matemātika Z.Skrastiņa 210.
8.      
OTRDIENA 1. Angļu valoda  V.Matisāne 306.
2. Sociālās zinības K.Putniņa 209.
3. Pasaules vēsture I.Odnocenova 9.
4. Fizika  J.Kauliņš 206.
5. Latviešu valoda B.Kaļķe 208.
6. Literatūra B.Kaļķe 208.
7. Matemātika Z.Skrastiņa 210.
8.      
TREŠDIENA 1. Fizika  J.Kauliņš 206.
2. Krievu valoda  S.Krastiņa 209.
3. Mūzika B.Kalniņa 305.
4. Ģeogrāfija G.Penķe 204.
5. Latvijas vēsture I.Odnocenova 209.
6. Bioloģija B.Lūce 3.
7. Krievu valoda  S.Krastiņa 209.
8.      
CETURTDIENA 1. Sports P.Naglis Sp.zāle
2. Matemātika Z.Skrastiņa 210.
3. Ģeogrāfija G.Penķe 204.
4. Krievu valoda  S.Krastiņa 209.
5. Vizuālā māksla J.Antone 301.
6. Ķīmija E.Spolīte 205.
7.      
8.      
PIEKTDIENA 1. Latviešu valoda B.Kaļķe 208.
2. Literatūra B.Kaļķe 208.
3. Angļu valoda  V.Matisāne 306.
4. Ķīmija E.Spolīte 205.
5. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene / R.Tenis 102. / 110.
6. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene / R.Tenis 102. / 110.
7. Matemātika Z.Skrastiņa 210.
8.