9.a

Nedēļas diena Stundas Mācību priekšmets Skolotājs Kabinets
PIRMDIENA 1. Angļu valoda  I.Šmite 303.
2. Ķīmija E.Spolīte 205.
3. Krievu valoda  S.Krastiņa 209.
4. Mūzika B.Kalniņa 315.
5. Literatūra R.Markova 211.
6. Latviešu valoda R.Markova 211.
7. Matemātika I.Čipāne-Kipāne 7.
8.      
OTRDIENA 1. Sociālās zinības K.Putniņa 209.
2. Angļu valoda  I.Šmite 303.
3. Bioloģija  B.Lūce 3.
4. Matemātika I.Čipāne-Kipāne 7.
5. Latviešu valoda R.Markova 211.
6. Fizika  J.Kauliņš 206.
7. Vizuālā māksla D.Leveika 301.
8.      
TREŠDIENA 1.      
2. Sports P.Naglis Sp.zāle
3. Fizika  J.Kauliņš 206.
4. Ķīmija E.Spolīte 205.
5. Bioloģija  B.Lūce 3.
6. Latviešu valoda R.Markova 211.
7. Literatūra R.Markova 211.
8. Latvijas vēsture I.Odnocenova 9.
CETURTDIENA 1. Krievu valoda  S.Krastiņa 209.
2. Ģeogrāfija G.Penķe 204.
3. Pasaules vēsture I.Odnocenova 9.
4. Sports P.Naglis Sp.zāle
5. Krievu valoda  S.Krastiņa 209.
6. Matemātika I.Čipāne-Kipāne 7.
7. Matemātika I.Čipāne-Kipāne 7.
8.      
PIEKTDIENA 1. Angļu valoda  I.Šmite 303.
2. Latvijas vēsture I.Odnocenova 9.
3. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene/R.Tenis 102./110.
4. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene/R.Tenis 102./110.
5. Matemātika I.Čipāne-Kipāne 7.
6. Ģeogrāfija G.Penķe 204.
7.      
8.