9.b

Nedēļas diena Stundas Mācību priekšmets Skolotājs Kabinets
PIRMDIENA 1. Matemātika I.Čipāne-Kipāne 7.
2. Krievu valoda  S.Krastiņa 204.
3. Ķīmija  E.Spolīte 205.
4. Fizika  J.Kauliņš 206.
5. Latviešu valoda B.Kalniņa 208.
6. Literatūra B.Kalniņa 208.
7. Bioloģija B.Lūce 3.
8.      
OTRDIENA 1. Latviešu valoda B.Kaļķe 208.
2. Literatūra B.Kaļķe 208.
3. Angļu valoda  V.Matisāne 306.
4. Sociālās zinības K.Putniņa 209.
5. Matemātika I.Čipāne-Kipāne 7.
6. Matemātika I.Čipāne-Kipāne 7.
7. Bioloģija B.Lūce 3.
8.      
TREŠDIENA 1. Ģeogrāfija G.Penķe 204.
2. Mūzika B.Kalniņa 305.
3. Latvijas vēsture I.Odnocenova 9.
4. Fizika  J.Kauliņš 206.
5. Vizuālā māksla D.Leveika 301.
6. Krievu valoda  S.Krastiņa 209.
7. Sports P.Naglis Sp.zāle
8.      
CETURTDIENA 1. Ģeogrāfija G.Penķe 204.
2. Krievu valoda  S.Krastiņa 209.
3. Angļu valoda  V.Matisāne 306.
4. Matemātika I.Čipāne-Kipāne 7.
5. Sports P.Naglis Sp.zāle
6. Pasaules vēsture I.Odnocenova 9.
7.      
8.      
PIEKTDIENA 1. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene / R.Tenis 102. / 110.
2. Mājturība un tehn. L.Šūpole-Tene / R.Tenis 102. / 110.
3. Ķīmija  E.Spolīte 205.
4. Angļu valoda  V.Matisāne 306.
5. Latviešu valoda B.Kaļķe 208.
6. Matemātika I.Čipāne-Kipāne 7.
7. Latvijas vēsture I.Odnocenova 9.
8.