Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze 2013./2014.m.g.

2013./2014.m.g. CE kārtoja 18 dienas un 3 neklātienes grupas skolēni.

Šogad tāpat kā katru gadu skolēniem bija jākārto 3 valsts noteiktie obligātie CE latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā un 1 izvēles eksāmens. Bez obligātajiem CE eksāmeniem daži skolēni izvēlējās vēl kārtot CE , krievu valodā, bioloģijā, fizikā un ķīmijā.

Šajā mācību gadā skolēni ir uzrādījuši ļoti augstus rezultātus mācību gada noslēguma valsts pārbaudes darbos. Šajā mācību gadā sertifikātos neparādījās līmeņi, bet tikai iegūtie procenti. 4 (7%) skolēni ieguva augstāko līmeni 90-100% – 3 angļu valodā, un 1 latviešu valodā. 22 (36%) skolēni saņēma vērtējumu 70-89% – visvairāk -8 latviešu valodā, 6 angļu valodā,4 matemātikā, 2 krievu valodā, pa vienam bioloģijā un fizikā, 22 (36%) 50-69% vērtējumu, 10 skolēni (16%) 30-49% vērtējumu, 3 (5%) – 16-29%.