Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze 2014./2015.m.g.

2014./2015.m.g. centralizētos eksāmenus kārtoja 17 dienas un 3 neklātienes grupas skolēni.

Šogad tāpat kā katru gadu skolēniem bija jākārto 3 valsts noteiktie obligātie CE latviešu valodā , angļu valodā un matemātikā un 1 izvēles eksāmens. Bez obligātajiem CE eksāmeniem daži skolēni izvēlējās vēl kārtot CE vēsturē ,krievu valodā , bioloģijā , fizikā.

Arī šajā mācību gadā skolēni ir uzrādījuši augstus rezultātus mācību gada noslēguma valsts pārbaudes darbos. Šogad jau trešo gadu sertifikātos neparādījās līmeņi, bet tikai iegūtie procenti. Šajā mācību gadā 4 ( 6.9%) skolēni ir ieguvuši augstākos 90-100% -3 angļu valodā (D.Precelis- 93%, K.Prūsis – 93%, L.Ivanova – 92%), 1 latviešu valodā – (L.Ivanova – 96%).
Šajā mācību gadā visaugstākos vērtējumus ieguva L.Ivanova divi vērtējumi virs 90%, viens 83%, D.Grosberga divi 82%, viens 66 %, K.Prūsis 93%, 86%, 60%. D.Precelis 93%, 73%, 55%.

Kopumā šogad dienas skolēni eksāmenus kārtojuši labāk nekā pagājušajā gadā. Tabulā redzams CE salīdzinājums ar iepriekšējiem mācību gadiem. Šogad skolēni labāk nokārtojuši angļu valodu, krievu valodu, bioloģiju, matemātiku.

Arī 3 neklātienes grupas skolēni šogad kārtoja CE un saņēma atestātu par vidējo izglītību.

Baldones vsk. vidējais vērtējums 65.1%, ieskaitot neklātieni. Visaugstākais rādījums Rīgas Valsts 1.ģimnāzijai 82.8%. Valstī vidējais – 50.17%

Secinājumi:

  1. Skolēni CE nokārtoja labi 4 (6.9%) 90-100% vērtējumi, 26 (45,6%) 70-89% vērtējumi. Saņemti 45 ( 78,9%) 50-100%
    vērtējumi.
  2. Ir attaisnojušās konsultāciju stundas, kuras skolotāji velta tikai 12. klasēm gatavojoties eksāmeniem matemātikā, fizikā, bioloģijā, angļu valodā.

Skolas 12. klases centralizēto eksāmenu līmeņu statistika 2014./2015.m.g.

CElimeni2015_12014./2015. m.g. centralizētos eksāmenus kārtoja 17 izglītojamie. 4 izglītojamie jeb 7 % uzrādījuši zināšanas no 90-100%. Visvairāk – 3 izglītojamajiem – šāds zināšanu līmenis ir angļu valodā un 1 latviešu valodā. 45,6% izglītojamo ir parādījuši zināšanas no 70-89%, visvairāk – 10 – latviešu valodā un angļu valodā, un 19,2 % izglītojamo ir zināšanas no 50-69%. 1,7 % izglītojamo zināšanu līmenis ir no 16-29 % matemātikas eksāmenā. Zemāka zināšanu līmeņa par 16% nav nevienam izglītojamajam.

Apguves līmeņi procentos 50-100% 2012./2013.m.g.-2014./2015.m.g.

CElimeni2015_2Izvērtējot centralizēto eksāmenu rezultātus katrā mācību priekšmetā atsevišķi, var secināt, ka šajā gadā rezultāti ir uzlabojušies gandrīz visos mācību priekšmetos, izņemot fiziku . un latviešu valodu. Augsti rādītāji ir sasniegti angļu valodā. Ļoti labi izglītojamie ir nokārtojuši izvēles centralizētos eksāmenus – krievu valodu, bioloģiju un vēsturi, kur apguves līmenis virs 50% ir simt procenti visiem izglītojamajiem.

Centralizēto eksāmenu salīdzinājums no 2012./2013.m.g. līdz 2014./2015.m.g.

CEsalidzinajums2015_1Salīdzinot centralizēto eksāmenu rezultātus pēc līmeņiem un apguves procentiem, var secināt, ka iegūto augstāko līmeņu skaits ar katru gadu palielinās. Izglītojamie arvien vairāk centralizētajos eksāmenos uzrāda rezultātus no 50 līdz 100%, arvien mazāk tiek uzrādīti rezultāti zem 30% un nevienam izglītojamajam pēdējo trīs gadu laikā zināšanu līmenis nav bijis zem 16%.

CEsalidzinajums2015_2Analizējot centralizēto eksāmenu sasniegumu dinamiku, var secināt, ka skolā laika periodā no 2012./2013. m.g. līdz 2014./2015. m.g. augsts un optimāls līmenis vienmēr pārsniedz 60% robežu. Ar katru gadu CE rezultāti uzlabojas. Īpaši priecīgi esam šogad, kad ierindojāmies 1.vietā Pierīgas novadā pēc CE rezultātiem.. Salīdzinot ar vidējiem rezultātiem valstī, 2014./2015.m.g. tie ir augstāki gandrīz visos mācību priekšmetos, izņemot bioloģiju, kas nedaudz atpaliek. Salīdzinot ar rezultātiem Pierīgas izglītības iestādēs, tie ir nedaudz zemāki krievu valodā, ķīmijā un bioloģijā.

CEsalidzinajums2015_3

CEsalidzinajums2015_4

CEsalidzinajums2015_5

CEsalidzinajums2015_6

CEsalidzinajums2015_7

CEsalidzinajums2015_8