Skolēnu sasniegumi valsts diagnosticējošajos darbos 2014./2015.m.g.

2014./2015.m.g. skolēni valsts pārbaudes darbus kārtoja ļoti labi, labāknekā pagājušajā gadā.3.un 6.klases skolēniem šogad bija jākārto valsts diagnosticējošie darbi, kurus izteica procentuālā vērtējumā.Ļoti labi latviešu valodu kārtoja 3.klases skolēni- 57% skolēnu ieguva vairāk nekā 80%. 6. klasei labi rezultāti latviešu valodā un dabaszinībās- augsts un optimāls vŗtējums attiecīgi 59% un 55% skolēnu. Diemžēl 6.klasēs ir arī nepietiekami vērtējumi- īpaši daudz matamātikā- 25% skolēnu. Slikti veicās 8.klasei matemātikā- 29% skolēnu nepietiekams vērtējums.9 klašu skolēni ļoti labi kārtoja eksāmenus, īpaši augsti vērtējumi angļu valodā- 50% skolēnu ieguvuši augsta līmeņa atzīmes.Nedaudz zemāks vērtējums ir latviešu valodā un matemātikā.Šogad skolēni labi kārtoja valsts pārbaudes darbus, jo daudziem tika piemēroti atbalsta pasākumi- 3 skolēniem 3.b klasē, pa 4- 6.a un 6.b klasē. 5 skolēni 9.klsēs bija atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem un 3 skolēniem piemēroti atbalsta pasākumi.

PDsalidzinajums2015_1