Skolēnu sasniegumi valsts diagnosticējošajos darbos 2016./2017.m.g.

2016./2017. mācību gadā 3.klašu izglītojamie ļoti labi nokārtojuši latviešu valodu.6.klašu izglītojamajiem vājāki rezultāti visos valsts diagnosticējošajos darbos, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu. Īpaši vāji rezultāti matemātikā, kur 50% skolēnu saņēmuši nepietiekamu vērtējumu. Rezultāti ir izanalizēti dabaszinību- matemātikas metodiskajā komisijā un izdarīti secinājumi, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība. 8.klases matemātikas valsts diagnosticējošais darbs uzrakstīts nedaudz labāk. 9.klases izglītojamajiem rezultāti līdzīgi kā iepriekšējā mācību gadā. Krievu valodā un dabaszinībās nav nepietiekama līmeņa vērtējumu.

KlaseMāc. priekšmetsAugsts ( 87-100%)Optimāls ( 58-86%)Pietiek. (33-57%)Nepiet. (līdz 33%)
3.Latviešu val.3941200
3.Matemātika1458226
6.Latviešu val.0454213
6.Matemātika0252550
6.Dabaszinības052426
8.Matemātika091612
9.Dabaszinības2553220
9.Latviešu val.770203
9.Matemātika348427
9.Angļu val.3550123
9.Krievu val.505000
9.Latv. un p.vēst.1060273