Mācību grāmatu saņemšana

Mācību grāmatas 2014./2015. m.g. var saņemt skolas bibliotēkā no plkst. 9:00 līdz 13:00
25.augustā – 5. un 9.klases
26.augustā – 6. un 8.klases
28.augustā – 7. un 10.klases
29.augustā – 11. un 12.klases