Olimpiāžu uzvarētāji 2012./2013.m.g.

Māc.pr.

Skolēns

Klase

Skolotājs

Novads

Valsts

Bioloģija Alfrēds Mežulis 9.b B.Lūce 1.vieta uz valsti
Fizika Lāsma Ivanova 10. M.Eglīte 3.vieta
Gunārs Dementjevs 12. M.Eglīte atzinība
Ķīmija Andis Vonda 12. A.Ozoliņa atzinība
Latviešu val. Krista Luīze Priedīte 12. R.Markova 1.vieta uz valsti
Sigita Krūmiņa 9.b Dz.Knohenfelde 3.vieta
Agnese Līce 11. Dz.Knohenfelde atzinība
Matemātika Alfrēds Mežulis 9.b A.Čerāne 1.vieta uz valsti
Elīna Ivanova 6.b V.Fogele 1.vieta
Kristiāns Buls 5.a Z.Pahomova 1.vieta
Ralfs Runcis 5.a Z.Pahomova 2.vieta
Agnese Līce 11. A.Čerāne 3.vieta
Agnese Spustaka 7.b V.Fogele 3.vieta
Vizuālā māksla Betija Bunkše 4.a D.Leveika atzinība
Elīna Ivanova 6.b J.Antone 2.vieta
Sintija Elizabete Imanta 2.b D.Leveika atzinība
Zēnu mājturības
un tehnoloģiju
konkurss
Rihards Buls 7.b R.Tenis 3.vieta
ZP darbi Agnese Līce 11. M.Eglīte 1.vieta 1.vieta
Elīna Beāte Jeršova 11. A.Pilmane 1.vieta 1.vieta
Linda Feldmane 11. B.Lūce 1.vieta uz valsti
Sindija Mickus 11. Dz.Knohenfelde 1.vieta 3.vieta