Olimpiāžu uzvarētāji 2014./2015.m.g.

Atzinība valstī

Skolēns Klase Māc.pr. Skolotājs
Lāsma Ivanova 12. Latv.val. un literatūra 11.-12.kl. Baiba Kaļķe

1.vietas ieguvēji

Skolēns Klase Māc.pr. Skolotājs
Elīna Ivanova 8.b Latv.val. un literatūra 7.-9.kl. Dace Cekula
Artūrs Vīksne 11. Angļu val. Velta Matisāne

2.vietas ieguvēji

Skolēns Klase Māc.pr. Skolotājs
Luīze Graustiņa 11. Latv.val.un literatūra 11.-12.kl. Dzintra Knohenfelde
Lāsma Ivanova 12. Latv.val.un literatūra 11.-12.kl. Baiba Kaļķe
Kristaps Prūsis 12. Angļu val. Velta Matisāne
Luīze Graustiņa 11. Matemātika 9.-12.kl. Aelita Čerāne
Agnese Spustaka 9.a Ķīmija 9.-12.kl. Elīna Spolīte
Kristiāns Buls 7.a Mājturība un tehn. Rūdolfs Tenis
Rihards Kauliņš 5.b Mājturība un tehn. Rūdolfs Tenis

3.vietas ieguvēji

Skolēns Klase Māc.pr. Skolotājs
Eduards Ķerūda 8.a Angļu val. Ligita Bergmane
Aivars Viška 8.a Angļu val. Ligita Bergmane
Agnese Spustaka 9.a Matemātika 9.-12.kl. Vineta Fogele
Agnese Spustaka 9.a Fizika 9.-12. kl. Mārīte Eglīte
Daila Grāvīte 9.a Ķīmija 9.-12.kl. Elīna Spolīte
Daniela Elisa Dūmiņa 7.a Krievu val. Sandra Krastiņa
Avigeja Žuravļova 7.b Krievu val. Irina Tolstova

Atzinība

Skolēns Klase Māc.pr. Skolotājs
Toms Priedītis 11. Latv.val.un literatūra 11.-12.kl. Dzintra Knohenfelde
Kristians Buls 7.a Matemātika 5.-8.kl. Vineta Fogele