Olimpiāžu uzvarētāji 2015./2016.m.g.

1.pakāpe valstī

Skolēns Klase Māc.pr. Skolotājs
Komandā:
Dana Esteri Damlamajana
L.Strautmane
L.Driksna
S.Cielava
A.Lamberts
12. Kultūras kanona konkurss Dzintra Knohenfelde

Atzinība valstī

Skolēns Klase Māc.pr. Skolotājs
Dana Esteri Damlamajana 12. Latv.val. un literatūra 11.-12.kl. Dzintra Knohenfelde

Uz valsti

Skolēns Klase Māc.pr. Skolotājs
Dana Esteri Damlamajana 12. Krievu val. Sandra Krastiņa
Gledisa Vitka 11. zinātniski pētnieciskie darbi Mārīte Eglīte
Elīna Ivanova 9.b Latv.val.un literatūra 7.-9.kl. Dace Cekula

1.vietas ieguvēji

Skolēns Klase Māc.pr. Skolotājs
Komandā:
Dana Esteri Damlamajana
L.Strautmane
L.Driksna
S.Cielava
A.Lamberts
12. Kultūras kanona konkurss Dzintra Knohenfelde
Dana Esteri Damlamajana 12. Latv.val.un literatūra 11.-12.kl. Dzintra Knohenfelde
Dana Esteri Damlamajana 12. Krievu val. Sandra Krastiņa
Gledisa Vitka 11. zinātniski pētnieciskie darbi Mārīte Eglīte
Elīna Ivanova 9.b Latv.val.un literatūra 7.-9.kl. Dace Cekula
Katrīna Kate Kalpiņa 8.b Angļu val. Indra Šmite

2.vietas ieguvēji

Skolēns Klase Māc.pr. Skolotājs
Artūrs Vīksne 12. Angļu val. Velta Matisāne
Kristiāns Buls 8.a Mājturība un tehn. Rūdolfs Tenis
Komandā:
Andīne Kagaine
Ričards Aizupietis
Emīlija Puķīte
Edvards Balodis

3.b
3.b
3.a
3.a
Konkurss „Erudīts” 3.kl. Ilona Kūkuma
Aija Damberga

3.vietas ieguvēji

Skolēns Klase Māc.pr. Skolotājs
Edgars Malins 12. Angļu val. Velta Matisāne
Marta Sokolova 6.a Daiļrunas konkurss „Edelweiss” Velta Matisāne

Atzinības

Skolēns Klase Māc.pr. Skolotājs
Vents Feldmanis 12. Angļu val. Velta Matisāne
Māris Kudrjašovs 12. Bioloģija Biruta Lūce
Severīns Sendijs Nērings 10. Matemātika 9.-12.kl. Aelita Čerāne
Eduards Ķerūda 9.a Matemātika 9.-12.kl. Vineta Fogele
Elīna Ivanova 9.b Matemātika 9.-12.kl. Zane Skrastiņa
Osvalds Mežulis 7.a Matemātika 5.-8.kl. Zane Skrastiņa
Renārs Strūve 6.b Matemātika 5.-8.kl. Vineta Fogele
Miks Beinerts 5.b Matemātika 5.-8.kl. Vineta Fogele
Ralfs Gustiņšiņš 5.b Mājturība un tehn. Rūdolfs Tenis