Panākumi mācību darbā 2015./2016.m.g.

Laiks strauji kļūst siltāks, un tas norāda, ka arī mācību gads iet uz beigām. Arī šis gads Baldones vidusskolai ir atnesis daudz panākumu un gandarījuma. Skolēni un skolotāji ir strādājuši godam ne tikai ikdienas darbā, bet arī ārpus mācību stundām, piedaloties dažādos pasākumos – mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, spēlēs. Baldones vidusskolā katrs skolēns var sevi parādīt un realizēt tajā jomā, kas viņam labāk padodas. Ikviens ir aicināts strādāt papildus un skolotāju vadībā apgūt vairāk, nekā paredz mācību programmas.

Liels prieks mums – skolotājiem – arī šajā gadā par mūsu skolēnu panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs. Kopumā mūsu skolēni ir piedalījušies 17 olimpiādēs, gandrīz visās, kuras organizēja Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, izcīnījuši godalgotas vietas, spējuši aizstāvēt skolas godu arī valstī. Šogad Pierīgas mācību priekšmetu olimpiādēs ir iegūtas piecas 1. vietas (D. E. Damlamajana – divās olimpiādēs, E. Ivanova, K.K. Klaipiņa, G. Vitka), piecas 2.vietas (G.Vitka, A.A. Vīksne, D.E. Dūmiņa, A. Žuravļova, K. Buls), divas 3. vietas (L.Graustiņa, E.Malins) un desmit atzinības.

Valsts mērogā ir iegūtas trīs atzinības mācību priekšmetu olimpiādēs – 12. klases skolniece Dana Esteri Damlamajana ieguva atzinību latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Dz. Knohenfelde) un krievu valodas olimpiādē (skolotāja S. Krastiņa), 9.b klases skolniece Elīna Ivanova latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klasei (skolotāja D. Cekula). 11.klases skolniece Gledisa Vitka ieguva 2.pakāpi valstī ZPD konferencē par darbu astronomijā „Vēlo zvaigžņu telpiskā sadalījuma īpatnības” (skolotāja M.Eglīte), Gledisas darba rezultātā tika atklātas deviņas jaunas oglekļa zvaigznes.

Vislielākos panākumus šogad mūsu skolai atnesa 12.klases komanda latviešu valodas skolotājas Dz. Knohenfeldes vadībā. Skolēni piedalījās Latvijas Kultūras kanona konkursā un izcīnīja 1.vietu Zemgales reģionā, 3.kārtā ieguva 1. vietu valstī. Šis konkurss tiek pielīdzināts valsts kulturoloģijas olimpiādei. Komandā piedalījās Dana Esteri Damlamajana, Luīze Strautmane, Laura Driksna, Sanda Cielava un Arnis Lamberts.

Pierīgā norisinājās arī erudītu konkurss, kurā 2.vietu ieguva A.Kagaine, R.Aizupietis, E.Puķīte, E.Balodis (skolotājas A.Damberga un I.Kūkuma), kā arī izteiksmīgās runas konkurss angļu val. „Edelweiss”, kurā 3.vietu ieguva M.Sokolova (skolotāja V.Matisāne).

Liels paldies visiem skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu, par pozitīvu attieksmi pret mācībām, par skolas panākumu kaldināšanu un Baldones vidusskolas labā vārda nešanu Latvijā. Paldies arī vecākiem par atbalstu skolai un viņu bērniem, par garīgo vērtību ieaudzināšanu bērnos un viņu virzīšanu tālākā izaugsmē.