Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 2016./2017.m.g.

2016./2017.mācību gada statistiskie rādītāji 4.-12.klasēs:

  • augstā līmenī mācās 16 skolēni ( 6 %):

4.a – Edvards Balodis, Aleksis Jēkabsons, Emīlija Puķīte, Kristiāns Teležņikovs,
4.b – Raivo Freibergs, Andīna Kagaine, Patrīcija Korotkeviča,
5.a – Solvita Birīte, Rolands Leveika,
5.b – Sofija Gucale,
6.a – Anete Korotkeviča, Marks Kušners,
8.b – Paula Elizabete Garā, Samanta Lankovska, Madara Stolere,
10. – Elīna Ivanova.

  • optimālu vērtējumu

4. – 9. klasēs saņēma 82 skolēni (29%),
10. – 12. klasēs 5 skolēni (11%). Kopā 87 skolēns (31%)

  • pēcpārbaudījumus kārto 32 skolēns ( 11%)
  • potenciālie otrgadnieki – 12 skolēni ( 4%)
  • tiek pārcelti nākošajā klasē pēc pēcpārbaudījuma 30 skolēni

Salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, redzam, ka situācija ir nedaudz sliktāka, šogad mums ir mazāk (par 9 skolēniem) skolēnu, kas mācās augstā (16- 6%) un optimālā līmenī (par 25 skolēniem vairāk) (87-31%). Arī nesekmīgo skolēnu skaits ir audzis, salīdzinot ar iepriekšējo gadu – 32 skolēni – 11 % (par 12 skolēniem vairāk).

Sekmju līmeņi 4.-12.klasēs 2016./2017.m.g.

No 4.-9. klasēm vislabāk veicies 4.b klasei  92%, 4.a klasei- 87.6% augsta un optimāla vērtējuma atzīmes, 5.a klasei- 80.2%.
Visvairāk skolēnu, kuri ir mācījušies augstā un optimālā līmenī ir

17 skolēni – 4.b klasē ( 68%)
13 skolēni – 4.a klasē
12 skolēni – 5.a klasē ,
7 skolēni- 6.a klasē.

Visvairāk teicamnieku 4 skolēni ir 4.a, 3 – 4.b un 8.b,2 – 5.a, 6.a
Šogad diemžēl atkal ir  skolēni, kuriem sekmes ir nepietiekamā līmenī. Šogad tādi ir 32 skolēni (11%), salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, kad 20( 7%) skolēniem bija nepietiekams vērtējums mācību gada beigās. Bez nepietiekamiem vērtējumiem mācās tikai 5.a, 11. un 12. klases. Visvairāk skolēnu ar nepietiekamiem  vērtējumiem ir 5- 6.a 4 skolēni – 8.a un 8.b klasēs – 4,  3 skolēni 6.b,7.a,7.b un 10.klasēs.