Zinātniski pētniecisko darbu tēmas 11.klasei 2012./2013.m.g.

N.p.k.

Tēmas nosaukums

Skolēna vārds, uzvārds

ZPD vadītājs

1. Latvijas karavīri 2. pasaules kara laikā Vācijas kara frontēs K.Brūvers S. Goldberga
2. Latvijas strēlnieku cīņas 1. pasaules karā Ķekavas novadā A.Cīrule S. Goldberga
3. 1. pasaules kara piemiņas vietas Ķekavas un Baldones novados. S.Pumpure S. Goldberga
4. Saldo ķiršu audzēšanas riska samazinošā faktora virsseguma ”Voen” ietekme uz ķiršu koku augšanu un to augļu kvalitāti L.Feldmane B. Lūce
5. Sadzīves ekoloģiskās preces E.Pumpure B. Lūce
6. Datora programmatūras aizsardzība pret nesankcionētu bojājumu vai datu zudumiem. R.Cielavs, E.Piebalgs J. Miklašonoka
7. Sports Baldonē no 20.gs.40.gadiem līdz 21.gs.sākumam S.Mickus Dz.KnohenfeldeG. Knohenfelds
8. Developing reading skills in grades 4 to 7 V.Dovidenko,Z.Bērziņa V. Matisāne
9. Baldones sērūdens ķīmiskais sastāvs un dziednieciskās īpašības. E.Jeršova A. Pilmane
10. Uzturā lietojamo krāsaino gāzēto dzērienu sastāvs un ietekme uz organismu. S.Mitenberga, S.Krastiņa A. Pilmane
11. Jauno oglekļa zvaigžņu izvietojums Galaktikā un Herčšprunga-Rasela diagrammā. A.Līce M. Eglīte
12. Latvijas augstākās izglītības efektivitāte S.Lamberte D.Eglīte
13. Skolēnu darbs vasarā kā vērtīga pieredze M.Līvmane D.Eglīte
14. Bezdarbs un bezdarbnieku iespējas pārkvalificēties L.Kolosa D.Eglīte
15. Studiju un studējošā kredīts K.Putniņa D.Eglīte