Zinātniski pētnieciskie darbi 11.klasei 2014./2015.m.g.

Sasniegumi Pierīgas reģionālo skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Vieta Skolēns Klase Skolotājs
1.vieta Dana Esteri Damlamajana 11. M.Eglīte
1.vieta Ernests Einbergs
Vents Feldmanis
11. M.Eglīte
1.vieta Sanda Cielava
Anna Smeltere
11. Dz.Knohenfelde
1.vieta Laura Čerāne 11. B.Kaļķe
1.vieta Arnis Lamberts 11. B.Lūce

Sasniegumi Latvijas 39.skolēnu zinātniskajā konferencē

Pakāpe Skolēns Klase Skolotājs
1.pakāpe Dana Esteri Damlamajana 11. M.Eglīte
1.pakāpe Laura Čerāne 11. B.Kaļķe
2.pakāpe Ernests Einbergs
Vents Feldmanis
11. M.Eglīte
2.pakāpe Sanda Cielava
Anna Smeltere
11. Dz.Knohenfelde
Atzinība Arnis Lamberts 11. B.Lūce

Zinātniski pētniecisko darbu tēmas 11.klasei 2014./2015.m.g.

N. p.k.

Tēmas nosaukums

Skolēna vārds, uzvārds

ZPD vadītājs

Recenzents

1. Baldone otrā pasaules kara gados (1939.-1945.) Karīna Judina S.Goldberga K.Putniņa
2. Ģērbšanās stila un modes saistība ar vēsturiskajiem notikumiem 20.gadsimtā Laura Driksna S.Goldberga I.Tolstova
3. Kultūra un tradīcijas Baldonē 20.gs.20.-30.gados Inmārs Sikle S.Goldberga J.Antone
4. Reitterapija un tās ietekme uz klienta veselību Anna Šellere S.Goldberga J.Linde
5. Latvijas arhitektūras attīstības tendences no 1991.- 2014. gadam Artūrs Vīksne S.Goldberga V.Matisāne
6. Ķekaviņas upes tīrības pakāpes noteikšana pēc ūdensdzīvniekiem Arnis Lamberts B.Lūce A.Ozoliņa
7. Cilmes šūnu izmantošana 1. tipa diabēta ārstēšanā Klāvs Līcis B.Lūce S.Krastiņa
8. Kārlis Arājs un viņa devums latviešu kultūrā Sanda Cielava
Anna Smeltere
Dz.Knohenfelde R.Markova
9. Mājas darbi kā mācību organizācijas forma: skolēnu pieredze Laura Čerāne B.Kaļķe I.Šmite
10. Persiku jogurtu sastāvs Edgars Malins A.Ozoliņa D.Leveika
11. Notekūdeņi, to ķīmiskais sastāvs Baldones teritorijā, to attīrīšana Māris Kudrjašovs A.Ozoliņa A.Pilmane
12. Zemes atmosfēras spektrālie un fotometriskie novērojumi Dana Esteri Damlamajana M.Eglīte J.Miklašonoka
13. Oglekļa un slāpekļa satura ietekme uz C zvaigzņu spektriem Ernests Einbergs
Vents Feldmanis
M.Eglīte A.Ozoliņa
14. Kristalizācijas procesu pētījumi Viktorija Visocka M.Eglīte D.Cekula
15. Maizes cepšanas un ēšanas tradīcijas Latvijā līdz 2014.gadam Aija Emīlija Dolmatova E.Spolīte S.Stuberovska
16. Baldones velo maršruts un tā pilnveide Sanijs Normunds Gauja E.Spolīte P.Naglis
17. Baldones ielu nosaukumu vēsture Toms Priedītis E.Spolīte L.Bergmane
18. Matemātisko spēju attīstība sākumskolā Luīze Graustiņa A.Čerāne V.Fogele
19. Matemātisko spēju attīstīšana pirmskolas vecumā, izmantojot Montesori metodi Luīze Strautmane A.Čerāne I.Grīnvalde
20. Hip hop kultūras vēsture Kristaps Vanags J.Antone B.Putniņa