Zinātniski pētnieciskie darbi 2015./2016.m.g.

Sasniegumi Pierīgas reģionālo skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Vieta Skolēns Klase Skolotājs
1.vieta Gledisa Vitka 11. M.Eglīte
Atzinība Kristers Suķis 11. R.Tenis, L.Koreļska
Atzinība Māris Kudrjašovs 12. A.Pilmane

Sasniegumi Latvijas 40.skolēnu zinātniskajā konferencē

Pakāpe Skolēns Klase Skolotājs
2.pakāpe Gledisa Vitka 11. M.Eglīte

Zinātniski pētniecisko darbu tēmas 2015./2016.m.g.

N. p.k.

Tēmas nosaukums

Skolēna vārds, uzvārds

ZPD vadītājs

1. Latviešu etnogrāfiskās zīmes un to nozīme mūsdienu sabiedrībā Matīss Ceriņš R.Tenis
2. Skolēna blogs kā mācību darba portfolio Artūrs Alainis J.Miklašonoka
3. Kartupeļu pavairošana un audzēšana Mareks Brigmanis B.Lūce
4. Krāsas Aleksandra Čaka dzejā Sandija Mitenberga BKaļķe
5. Vingrinājumu izmantošana matemātikas mācīšanaā pamatskolā Megija Berele V.Fogele
6. Kultūras aktivitātes Rīgā- Kalnciema kvartālā Agija Presa D.Leveika
10. Alternatīvie enerģijas avoti Latvijā, to pielietojums mājsaimniecībās Kristers Suķis R.Tenis
13. Baldones vsk. skolēnu neattaisnoti kavēto stundu cēloņi un sekas Oksana Sizova I.Šmite
16. Versaļas ietekme uz vēlāko laiku arhitektūru, dārzu un parku mākslu J.Antone
17. Krāsu ietekme uz cilvēkiem Melisa Samiļina J.Antone
18. Krievu rakstnieki Latvijā Ērika Paula Platonova S.Krastiņa
30. Mācību stundās izmantojamās metodes bērniem ar smagiem vai vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem Renāte Jankuna I.Kauliņa
31. Baldonē atklāto oglekļa zvaigžņu fizikālās īpašības Gledisa Vitka M.Eglīte