Zinātniski pētnieciskie darbi 2016./2017.m.g.

Sasniegumi Pierīgas reģionālo skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Pakāpe Skolēns Klase Skolotājs
 Augstākā Kristīne Počepko 11. Baiba Kaļķe
 1. Līva Krūziņa 11. Elīna Spolīte
 1. Lauris Dūzelis
Modris Vonda
11. Imants Gorbāns

Sasniegumi Latvijas 41.skolēnu zinātniskajā konferencē

Pakāpe Skolēns Klase Skolotājs
 2. Kristīne Počepko 11. Baiba Kaļķe

Zinātniski pētniecisko darbu tēmas 2016./2017.m.g.

N. p.k. Tēmas nosaukums Skolēna vārds, uzvārds ZPD vadītājs
1. Patstāvīgās mācīšanās iespējas angļu valodā internetā D.Kalve V.Matisāne
2. Baldonē sastopamie indīgie augi K.Rubene B.Lūce
3. Latviešu rakstu zīmju izmantošana mūsdienu apģērbā M.M.Grieķe L.Šūpole-Tene
4. Ūdens cietības noteikšana dažādos Baldones apkārtnes avotu ūdeņos un to savstarpējais salīdzinājums L.Krūziņa E.Spolīte
5. Dažādi leksikas slāņi M.Zālītes romānā ”Pieci pirksti” S.Ozola D.Cekula
6. Produkta izvietošana filmās kā mārketinga komunikāciju līdzeklis K.Počepko S.Zavacka
7. Emocionālā vardarbība personības attīstībā R.Skolmeistare L.Ezeriņa
8. Mikroviļņu ietekme uz puķēm A.Dūzelis I.Gorbāns
9. Mikroviļņu ietekme uz dārzeņiem M.Vonda I.Gorbāns
10. Šmita teleskopa attēlu analīze A.A.Šace I.Gorbāns
11. Karsta kritenes Baldonē un tās apkārtnē A.Moskaļenko G.Penķe
12. Barikāžu laiks baldoniešu atmiņās A.Eimanis I.Odnocenova
13. Skolēnu tiesības un to pienākumi A.Āboltiņš I.Šmite