Makulatūras vākšana

Līdz 15. martam Baldones vidusskola piedalās makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursā. Konkursa mērķis:

✓ Veidot izpratni, ka sabiedrība ar savu rīcību var samazināt pašu radīto atkritumu apjomu;

✓ Parādīt praktiskas vides stāvokļa uzlabošanas un dabas resursu taupīšanas iespējas;

✓ Veicināt teorētisko zināšanu nostiprinājumu praktiskā darbībā, tādējādi attīstot jauniešos atbildības sajūtu par cilvēku darbības sekām.