Meža karjeras diena

Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar Latvijas Valsts mežiem ir izveidojuši 80 minūšu nodarbību “Meža karjeras dienu”. Nodarbības laikā mežinieks Pēteris Stepiņš, vairāk kā 45 gadu stāžs meža nozarē, stāstīs par meža nozari, tās profesijām, gan arī, sadalot jauniešus grupās, darbosies praktiski papildinot un nostiprinot jauniešu zināšanas un prasmes ģeogrāfijā, bioloģijā, sociālajās zinībās, ķīmijā. Nodarbība ir paredzēta jauniešiem no 8. līdz 12. klasei. Minimālais jauniešu skaits – 20.

Skolas nodarbību var pieteikt šeit. Pirmā pieteikšanās kārta līdz 1. decembrim, pieteikt var sev vēlamo datumu visa mācību gada ietvaros, ja grib pieteikt vairākas grupas, tad pieteikumu aizpilda pa katru grupu atsevišķi. Iesakām, nodarbību ieplānot augstāk nosauktajās mācību stundās. Vairāk informācijas lasiet šeit.