MOT Izvēlies drosmi

Arī šajā mācību gadā Baldones vidusskola turpina dalību biedrības MOT programmā skolēniem dzīvotprasmes apguvei. Programmas MOT mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. Programmas MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību.

28.09.2022. notika nodarbības 7.b un 7.c klasēs MOT brīvprātīgās treneres Jolantās Jērānes vadībā. Skolēni guvuši jaunas atziņas.

Selīna 7.b :”Bija ļoti interesanti, mēs aktīvi darbojāmies un man tas patika.”

Adrians 7.b :”Es domāju par savu drosmi pateikt Nē! Man liekas, ka es esmu drosmīgs un sarežģītā situācijā es varētu izdarīt gudru izvēli.”

Ance 7.b :”Man patika domāt par to, cik vārdam “nē” ir stipra nozīme un cik dažādas ir tā krāsas. Es sapratu, ka man ir viegli pateikt “nē” vienaudžiem, bet pieaugušajiem es to nevaru.”

Emīlija 7.b :”Es arī domāju par “nē” dažādību. Kādā situācija tas var palīdzēt, bet citā visu sabojāt.”

Marianna 7.b :”Es sapratu, ka nav jādara kā visi dara. Katrs cilvēks ir personība un arī es tāda esmu.”

Ieva 7.b :”Man nodarbībā patika situācija un piemēri, kad būtu jāsaka “nē”. Tie parādīja, kā ir labāk.”

Valts 7.b :”Es sapratu, ka nevajag darīt kaut ko, ko citi dara. Jārīkojas atbilstoši tam, ko pats domā.”

Sofija 7.b: “Manuprāt, nevajag līdzināties citiem. Ja līdzinās citiem, nekad nevar būt pats.”

Melānija 7.c: “Lai pateiktu nē sliktajam, ir jāseko savam viedoklim.”

Pēteris 7.c: “Es domāju, ka svarīgi ir sekot savai gribai, nevis citu vēlmēm.”

Roberta 7.c: “Es sapratu, ka sakot kaut kam nē, es kaut kam citam pasaku jā. Ja visi citi izdomātu lietot alkoholu vai nikotīnu, es izvēlētos nē, lai neiekļūtu dažādās problēmās. Man ir svarīgi mani draugi. Ja viņi izdomātu lietot alkoholu, es būtu viņiem līdzās, varbūt viņiem būs vajadzīga mana palīdzība.”

Alise 7.c: “Es sapratu, ka vēlos būt stilīga bez alkohola. Ir daudz citi veidi, kā būt stilīgai bez alkohola, piemēram – ģitāras spēle, labas atzīmes, brilles, mati, apģērbs un daudz kas cits.”

Programmas koordinatore Baldones vidusskolā

sociālā pedagoģe Ilona Bēmere (mob.tel. 27841411)