MOT nodarbības

23.11.2022. notika MOT nodarbības 7.a klasē brīvprātīgā trenera Dāvja Gaujas vadībā. Programmas MOT mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. Programmas MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību.

Skolēni runāja par to, kā būt kopā ar vienaudžiem un iekļauties grupas norisēs, respektējot savas individuālās vērtības. Skolēni saka, ka šodien vislabāk patika dzirdēt citu teiktos komplimentus, labi vārdi ļauj saskatīt klases biedrus pavisam citām acīm.