MOT projekts

Baldones vidusskolā turpinām apgūt sociāli emocionālās iemaņas programmas MOT ietvaros! Nodarbības ir aktīvs mācīšanās process, kuru laikā skolēni pauž savu viedokli, diskutē, domā, darbojas pāros, grupās un visi kopā. 24.05.2022. brīvprātīgās treneres Kristīnes Vilcānes vadībā notika MOT treniņi 8.a un 8.b klasēs. Skolēni guvuši jaunas dzīves atziņas par uzticēšanos viens otram, par ceļu uz sapņiem, par palīdzību citiem, par personīgo atbildību, par drosmi piedzīvot sevi.

Sociālā pedagoģe: I.Bēmere