Panākumi 2013./2014.m.g.

Ata Kronvalda fonda veidotajā Mazo skolu reitingā Baldones vidusskola jau otro gadu pēc kārtas ierindota 6.vietā.
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde piešķīrusi mūsu skolai nomināciju “Augstākie sasniegumi zinātniski pētniecisko darbu konkursā 2013./2014.m.g.” un “Augstākie rezultāti centralizētajos eksāmenos 2013./2014.m.g. – 2.vieta”.
12.klases izlaidumā pieci skolēni saņēma LR MK Pateicības rakstus.