Par dabas vērtībām Ķekaviņas upē un tās piekrastē

2014. gada pavasarī Baldones novada vidusskolas 10. klase (tagad jau 11. klase) iesaistījās
skolas projektā “Esam atbildīgi par Ķekaviņas upes aizsardzību”, ko līdzfinansē Latvijas vides
aizsardzības fonds. Kādas dabas vērtības skolēni atklāja projekta gaitā, lasi šeit.