Par melioratora profesiju.

8.maijā pie Baldones vidusskolas un Baldones mūzikas pamatskolas skolēniem viesojās uzņēmēja no Daugmales Angelika Bondare, kura ir izstrādājusi IZM programmu meliorācijas jomā un pastāstīja skolēniem par šo profesiju.
Angelika runāja arī par darba iespējām jauniešiem vasarā, kas daudziem jauniešiem šobrīd aktuāli.