Pasākums Latvijas dzimšanas dienai

Jau vairak nekā 10 gadu sākumskolā katru gadu notiek pasākums, kas veltīts Latvijas dzimšanas dienai. To sagatavo 4. klases. Šogad pasākumu organizēja 4.a klase skolotājas Aijas Dambergas vadībā un 4.b klase skolotājas Ilonas Kūkumas vadībā. Pasākumu papildināja sākumskolas koris Lāsmas Mercas vadībā.

Paldies dalībniekiem, skolēniem un skolotājiem, kā arī paldies skolēnu vecākiem par sadarbību!