Pieņemšana pie direktora

2016.gada 6.maijā skolā norisinājās pasākums Pieņemšana pie direktora, kurā tika sveikti darba jubilāri (L.Bergmane, B.Putniņa, I.Kūkuma, I.Stuberovska, V.Narunovska, S.Tetere), kā arī valsts un Pierīgas novadu olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētāji.