Pieņemšana pie direktores

2017. gada 10. maija pasākumā „Pieņemšana pie direktores” tika apbalvoti skolēni – valsts un Rīgas reģiona ZP darbu skates uzvarētāji, Pierīgas novadu olimpiāžu, konkursu un sacensību godalgoto vietu ieguvēji, dažādu Latvijas sporta izlašu dalībnieki, kā arī viņu pedagogi. Tika sumināti pieci skolas darbinieki – darba jubilāri (B. Zeidlere, G. Amatniece, J. Antone, A. Laimiņa, A. Lūcis). Direktore izteica pateicību visiem skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem un vecākiem par šī mācību gada darbu. Foto…