Pierīgas novadu Mūsdienu deju konkurss “Pierīgas kauss 2018”

16.februārī Mālpils kultūras centrā notika atklātais Pierīgas novadu Mūsdienu deju konkurss “Pierīgas kauss 2018”, kurā piedalījās arī Baldones vidusskolas deju grupa “Debija”.

Konkursa ietvaros 27 kolektīvi žūrijai atrādīja 35 horeogrāfijas. Žūrijas komisijas sastāvā darbojās Gunta Bāliņa (Latvijas Nacionālās operas pedagoģe – horeogrāfe, Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore), Ilanta Jātniece – Java (Bērnu deju kolektīvu vadītāja, senioru deju kolektīva „Sidrabaine” vadītājas asistente) un Oļģerts Lejnieks (Pierīgas novadu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes priekšnieks). Žūrijas uzdevums bija novērtēt mūsdienu deju kolektīvu un horeogrāfu veikumu, kā arī atlasīt interesantākās un oriģinālākās horeogrāfijas II kārtai Vidzemes novadā, kas notiks 23. martā Ogres kultūras centrā. Katrs priekšnesums tika vērtēts pēc 25 punktu skalas: 10 punkti – dejas kompozīcija, 10 punkti – dejas tehniskais izpildījums, 5 punkti – “imidžs”.