„Atslēga” Baldones vidusskolā

26.novembrī Baldones vidusskolā norisinājās menedžeru sacensības „Atslēga”. To galvenais mērķis ir pievērst jauniešu uzmanību uzņēmumu vadības problemātikai un atklāt un attīstīt dalībniekos menedžera dotības. Sacensībās piedalījās Baldones vidusskolas 10.-12. klašu skolēni.

Sacensību aptuvenais ilgums bija 6 stundas, kuru laikā skolēniem bija iespēja izdzīvot speciāli radītas situācijas, lai atklātu sevī stiprās un vēl pilnveidojamās menedžeru spējas. Vissvarīgākais, pēc kā tika noteikti spēles uzvarētāji, bija personības īpašības, proti, nosvērtība un paškontrole, komunikabilitāte, organizatora spējas, uzvedība, domāšanas elastība un sociālais intelekts. Savas spējas skolēni rādīja sacensību uzdevumos.

Sacensībās tikai iekļauti pārbaudījumi, kas bija veicami ne tikai individuāli, bet arī grupas darbā. Pavisam bija 5 pārbaudījumi, neskaitot psiholoģiskos testus, kuros atklājās skolēnu nosvērtība, paškontrole, rīcības un domāšanas elastība. 1.situācijā skolēniem vajadzēja sagatavot konkrētu, saturam atbilstošu un lakonisku darījuma vēstuli. 2.situācijā dalībnieki, vadoties pēc dotā uzdevuma apraksta, noteica uzņēmuma vadības lēmuma iespējamās pozitīvās, negatīvās, īslaicīgās un ilglaicīgās sekas. Savukārt 3.situācijā dalībnieki tika sadalīti grupās pa 4 (1 vadītājs un 3 padomnieki), katram padomniekam tika dots savs lēmuma variants, kurš bija jāaizstāv aktīvā diskusijā, kuru organizēja grupas vadītājs. Jāpiemin, ka grupas dalībnieki situācijas laikā mainījās vietām atbilstoši noteiktajiem etapiem. Spēlētāja veiksme bija atkarīga no tā, kā viņš prata vadīt lietišķās sarunas. 4. situācijas darbība norisinājās līdzīgi kā 3.situācijā, atšķīrās vienīgi uzdevuma noteikumi, kad katram dalībniekam bija nepieciešams panākt savu un pretējo interešu vienošanos starp grupas dalībniekiem, kur bija jābūt prasmēm panākt kompromisu un prezentēt savu viedokli. Pēdējā pārbaudījumu posmā skolēni piedalījās spēlē ar nosaukumu ”Kņazs”, kurā skolēniem, vienojoties ar partneri, bija nepieciešams panākt sev izdevīgāko rezultātu.

Kā jau katrās sacensībās, arī šoreiz bija uzvarētāji: Aija Emīlija Dolmatova (10.klase), Aiga Gauja (11.klase) un Valērija Dovidenko (12.klase). Kopumā sacensības bija aizraujošas un neparastas, skolēni tajās piedalījās ar interesi un vēlmi uzvarēt, kā arī noteikt savas iespējamās menedžera spējas. Prieks par to, ka Baldones vidusskolēniem bija iespēja piedalīties šādā pasākumā. Ceru, ka baldoniešiem arī turpmāk būs iespēja organizēt skolā šāda veida sacensības un ka tajās piedalīsies arī citu skolu skolēni.

 

Valērija Dovidenko