Citi projekti

Baldones vidusskola sadarbībā ar Lerumas komūnu Zviedrijā un Pinsku Baltkrievijā realizēja dažādus projektus:

–         NIX projekts pamatskolā, vidusskolā (atkarībām – nē);

–         Speciālās izglītības skolēni un viņu vecāki viesojās ģimenēs un skolās Lerumā;

–         Jaunieši ar īpašām un speciālām vajadzībām un viņu palīgi piedalījās nometnēs Baltkrievijā un Zviedrijā;

–         Skolotājiem organizēti mācību, kā arī darba pieredzes popularizēšanas komandējumi uz Lerumu un Pinsku;

–         Sadarbībā ar NTI ģimnāzijām Zviedrijā tiek veidotas datorprogrammas mācību darbam speciālās izglītības klasēs valoda apguvei, dabaszinībām, artitmētikai.