EKO diena

Dabaszinātņu metodiskās nedēļas ietvaros, Ekopadome 2.martā rīkoja EKO dienu. EKO dienas ietvaros ķīmijas stundu laikā klases tika sadalītas grupās, lai darbotos radošajās stacijās. Kopā bija sešas dažādas stacijas, kurās piedalījās 8. un 9.klašu skolēni. Uzdevumi bija dažādi, kuriem par pamatu ņemta lieliskā pieredze Babītes vidusskolas rīkotajā Rīcības dienā un ekopadomes dalība Ziemas forumā Ropažu vidusskolā. Stacijās bija jāatpazīst dažādi marķējumi pēc apraksta un jāsavieno ar atbilstošo produktu, pēc smaržas un garšas jāatpazīst vielas, kā arī jāmēģina izsecināt, kuras ir videi draudzīgas. Skolēniem bija iespēja rakstīt ieteikumus par visām Ekoskolas lielajām tēmām. Īpaši iecienīts bija Ekopongs, jo tas pārbaudīja precizitāti un veiklību noteiktā laikā. Grupām bija jāpārbauda arī savas zināšanas par klimata pārmaiņām, jo šogad tām tiek pievērsta liela uzmanība. Pēdējais punkts bija vislaikietilpīgākais, jo, grupām bija dots sākuma kapitāls, kuru izmantojot, jāattīsta neapdzīvota teritorija, tā, lai neskartu aizsargājamas sugas un to mājvietas u.t.t., bet iegūtu peļņu.
6.klašu skolēni no izlietotām plastmasas pudelēm izgatavoja puķu podus stādiem. Plastmasas podiņi tika izrotāti izmantojot skolēnu atnestās nagu lakas, kuras vairs netika izmantotas. Šobrīd podiņos dīgst sēklas.
10. klases skolēni varēja iemēģināt roku mākslas darbu radīšanā. Stundas sākumā tika pagatavotas dabīgās krāsas no kazeīna, par krāsvielām izmantojot ogli, kurkumu un mellenes. Pirms skolēni sāka zīmēt uzmundrinošus plakātus, viņi iepazinās ar dažiem ekoloģiskiem faktiem, kurus piesaistīt izveidotajam plakātam. Skolēnu darbus var apskatīt otrā stāva vestibilā.
Ekodienas noslēgumā, ekopadome apkopoja rezultātus no visām grupām starp 8. un 9. klasēm. Astoto klašu grupā uzvarēja komanda, kuras sastāvā bija Andris Edgards Brālītis, Adriāna Ļitvinova-Pūce, Justīne Miklašonoka, savukārt devīto klašu grupā uzvarēja komanda, kuras sastāvā bija Enija Miezīte, Annija Toma, Diāna Kučika, Ieva Plāte. Katrs uzvarētājs ieguva saldu, vitamīniem bagātu augli – apelsīnu.

Foto…