Ekoskolu Rīcības dienas 2016

No 7. līdz 13. novembrim jau ceturto gadu Latvijā un 63 citās pasaules valstīs notika Ekoskolu Rīcības dienas. Latvijā Ekoskolu Rīcības dienās iesaistījās vairāk nekā 150 skolas, to skaitā arī Baldones vidusskola. Rīcības dienas piedāvā Ekoskolām tiešāk un fokusētāk uzrunāt sabiedrību. Ekoskolu Rīcības dienu mērķis ir dalīties pieredzē, iedrošināt izmēģināt jaunus ieradumus un stāstīt, kāpēc tas būtu jādara, kādu ietekmi uz vidi un uz mums pašiem šie paradumi atstāj. Šogad Ekoskolu Rīcības dienas veltītas 17 ANO Ilgstpējīgas attīstības mērķiem, izceļot ar vidi saistītos četrus mērķus – ilgtspējīgu iepirkšanos, dabas vērtību aizsardzību jūrā, dabas aizsardzību sauszemē un klimata pārmaiņu mazināšanu.

“Katram no mums ir pienākums rūpēties un gādāt par vidi, kurā dzīvojam. Līdz ar atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi mēs ieliekam pamatus arī veselīgas sabiedrības veidošanā. Zaļā domāšana, zaļais dzīvesveids un ilgtspējīga rīcība – tās ir vērtības, kas sevī iemieso modernas, attīstītas un zaļas Latvijas nākotni,” atbalstot Ekoskolu Rīcības dienas, uzsver Latvijas prezidents Raimonds Vējonis.

Baldones vidusskola šajā nedēļā aktualizēja vairākus ANO Ilgstspējīgas attīstības mērķus, izvēloties gan tos, kuri saistīti ar vidi, gan tos, kuri veicina savstarpējās attiecības. Pirmdienu skolēnu iesāka ar rīta rosmi skolas vestibilos. Vingrojumus skolēniem sagatavoja un rādīja 12. klases skolēni. Nedēļu turpinot, skolēniem bija iespēja pašiem izgatavot lāpu priekš 11. novembra svētku gājiena, savukārt vizuālās mākslas stundās sākumskolas skolēni veidoja zīmējumus ar vidi saistītos jautājumos. No darbiem tiks veidota izstāde. Arī mājturības stundās 5.-9. klašu meitenes un puiši kopīgiem spēkiem veidoja gleznu no otrreizējiem materiāliem, kura atradīsies pirmā stāva gaitenī. Ekopadomes skolēni veidoja sadarbību ar speciālās izglītības skolēniem, kopīgi gatavojot grāmatzīmes no dažādiem materiāliem un pēc tam tās tirgoja Mārtiņdienas tirdziņā. Rīcības nedēļu noslēdza došanās Lāčplēša dienas lāpu gājienā, kurā pulcējās kupls skaits baldoniešu. Rīcības dienas tika aizvadītas radošā un izglītojošā gaisotnē, tāpēc Ekopadome saka lielu paldies visiem, kuri piedalījās!

Foto…

Plašāka informācija par Ekoskolu Rīcības dienām lasiet Vides izglītības fonda mājaslapā