EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENAS 2018

“Nē vienreizlietojamai plastmasai!”

Ekoskolu Rīcības dienas ir plaša ikgadēja vides kampaņa Latvijā, kurā aicināta piedalīties ikviena Latvijas skola, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu mainīt priekšstatus un paradumus veselākas vides vārdā. Šogad kampaņa notika no 29. oktobra līdz 4. novembrim un vienoja vairāk nekā 43 600 skolēnu un 5200 pedagogu.
Šogad Rīcības dienas tika veltītas Vides izglītības fondam un arī Eiropas Savienībā īpaši svarīgai tēmai – plastmasas piesārņojumam. Ievērojot, ka plastmasa ir arī būtisks Baltijas jūras piesārņojuma avots, kampaņas kopējā tēma ir “NĒ vienreizlietojamai plastmasai!”. Vairāk nekā 150 skolu ieplānoja aktivitātes visas nedēļas garumā. Tiks rīkotas gan izglītojošas nodarbības, gan praktiskas darbnīcas ikdienā noderīgu ilgtspējīgu priekšmetu radīšanai, gan arī veiktas sociālas aptaujas un motivējošas akcijas videi draudzīgākiem ieradumiem.
Rīcības dienās Baldones vidusskolā tika aktualizēts kopīgais mērķis “Nē vienreizējai plastmasai”, neaizmirstot par gada tēmu “Ūdens”. Skolas gaiteņos varēja iepazīties ar informatīviem plakātiem, kurus izgatavoja Mazā Ekopadome. Sākumskolas skolēniem bija iespēja izgatavot vaskadrāniņu, lai mazinātu plastmasas iepakojuma izmantošanu. Pamatskolas un vidusskolas skolēni piedalījās ēst gatavošanas konkursā “Klases rudens našķis”, popularizējot veselīgu gatavošanu un cildinot Latvijas rudens labumus. Trešdienā Ekopadomes pārstāvji devās uz PII “Vāverīte”, lai “Lācīšu” grupas audzēkņiem vadītu nodarbības dažādās stacijās – plastmasas dzērienu pudeļu atkārtota izmantošana, makšķerēšana ar plastmasu piesārņotā ūdenī, apņemšanās, lai mazinātu plastmasas piesārņojumu un taupītu ūdens resursus. Visas nedēļas garumā skolēni piedalījās radio konkursā “Nepūt burbuļus”, pareizi atbildot uz dažādiem faktiem par ūdeni un plastmasu. Balvā tika saņemta vaskadrāna, kurā iesaiņots ābols. Klases stundās skolēni veidoja Vides Kodeksa pieteikumu, radošā un pozitīvā veidā demonstrējot skolas kopīgo apņemšanos, lai sasniegtu mērķi.