Ekoskolu Vides ietekmju novērtējums

Ekopadome nodrošina, ka darbību novērošana ir nepārtraukta un izvērtēšanā piedalās skolēni. Pasākumu laikā Ekopadomei ir svarīgi sasniegt tās izvirzītos mērķus, tāpēc izvērtēšana tiek vienmēr veikta pēc aktivitātes vai nu atskatoties uz darbošanos kopā ar apmeklētājiem, vai Ekopadomes tuvākajā sapulcē, reflektējot uz padarīto, sasniegto un vēl sasniedzamo.

Ekopadome, sadarbībā ar skolas administrāciju un pedagogiem izvērtē arī izpratnes, uzvedības un attieksmes maiņu, to novērojot skolā un veicot aptaujas.

Ikgadējā Vides novērtējumā Ekopadome lieliski var redzēt tās ietekmi uz skolu un tā apkārtni un, protams, skolēniem un skolotājiem.

Ekoskolu Vides ietekmju novērtējums 2019/2020 (pdf formātā)

-Ekopadome