PIEKRASTES TĪRRADE

Šogad svinot 100 gadus, kas pagājuši kopš Latvijas valsts proklamēšanas, Latvija saņems daudz dažādu dāvanu – svinīgas runas, koncertus, izstādes, pasākumus. Vides izglītības fonds (FEE Latvia) un kampaņa MANA JŪRA, Latvijas dzimšanas dienā grib dāvināt mūsu valstij tīru piekrasti!
Piekrastes Tīrrade notika 2018.gada septembrī – katru nedēļas nogali. Latvijas piekraste ir 500 km gara, diemžēl arī tā ne visur ir tīra. Tāpēc Baldones vidusskolas Ekopadomes pārstāvji piedalījās piekrastes sakopšanā Carnikavas novadā.
Pulcēšanās Kalngales pludmalē sākās 22.semptembrī plkst. 10:00. Pludmalē entuziastus sagaidīja Piekrastes Tīrrades posma koordinators, kurš ikvienam izsniedza maisus un cimdus. Ieradās tuvākās apkārtnes iedzīvotāji, skolēni no Smiltenes, viesnīcas Radisson Blu darbinieki un Baldones vidusskolas pārstāvji. Koordinators instruēja par drošību un sakopšanas darba plānu. Tika sakopta teritorija no Kalngales pludmales līdz Rīgas pilsētas teritorijai un atpakaļ.
Kopumā Piekrastes Tīrrades kampaņā tika savākti 750 maisi ar plastmasas atkritumiem, kas citādi būtu apdraudējuši Baltijas jūras ekosistēmu vēl simtiem gadu.