Rīcības diena Baldones vidusskolā

Šajā mācību gadā aktīvu darbu sākusi mūsu skolas ekopadome. Gribam iegūt zaļo karogu pie skolas, kas liecinātu, ka protam dzīvot veselīgi un videi draudzīgi.

4.novembrī Baldones vidusskolā tika organizēta ekoskolas rīcības diena. Šīs dienas uzdevums bija pievērst 7.-9.klašu skolēnu uzmanību veselīgam dzīvesveidam un klimata pārmaiņām.Pasākumos un aktivitātēs aicinājām piedalīties arī Baldones mūzikas pamatskolas skolēnus.Vidusskolas telpās tika rīkotas dažādas aktivitātes, lai skolēnus izglītotu.

Mēs, ekopadome, uzskatām, ka rīcības diena ir nozīmīgs ekoskolu pasākums Tas parasti notiek novembrī, vienas nedēļas garumā visā pasaulē. Šajā nedēļā visas skolas, kuras ir iesaistījušās ekoskolu programmā, izglīto ne tikai skolēnus, bet arī sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību. Šogad par savu gada tēmu esam izvēlējušies „Veselīgu dzīvesveidu”, tāpēc rīcības dienā pievērsām tam būtisku uzmanību. Šogad svarīgākais vides aizsardzības notikums ir ANO Klimata pārmaiņu konference, tāpēc mēs akcentējām arī informāciju par klimata pārmaiņām. Rīcības dienas ietvaros skolā organizējām dažādas aktivitātes:

  • tika gatavotas „Gandrīz ideālas uzkodas ar āboliem”;
  • komandas pildīja dažādus atjautības uzdevumus;
  • skolēni tika informēti par veselīgu uzturu un klimata pārmaiņām;
  • visiem skolēniem bija iespēja piedalīties zīmējumu un fotokonkursā „Mana Zaļā Latvija”.

Rīcības dienas noslēgumā dalībnieki devās uz Baldones mūzikas skolas pagalmu, kur tika vārīta zupa uz ugunskura. Bija iespējams cienāties ar pašu ceptu maizīti, medu un tēju. Pie ugunskura tika paziņoti „Gandrīz ideālo uzkodu ar āboliem” uzvarētāji – 7.a klase, kura ieguva saldo balvu – ķirbju kūku.

Foto…